• Moduł 2 – Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego.

  Kandydat winien wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie:
  • korzystania z głównych elementów systemu operacyjnego, w tym umiejętności ustalenia najważniejszych parametrów konfiguracyjnych oraz skorzystania z funkcji pomocy,
  • sprawnego używania funkcji pulpitu oraz skutecznego poruszania się w środowisku graficznym,
  • podstawowych koncepcji zarządzania plikami, w tym organizacji plików i folderów w sposób, który czyni je łatwiejszymi do zidentyfikowania i odnalezienia,
  • używania oprogramowania użytkowego mającego na celu kompresję i dekompresję plików oraz używania oprogramowania antywirusowego,
  • używania prostego edytora tekstu oraz drukowania korzystając z funkcji systemu operacyjnego.